fredag 3 maj 2013

za Stalina!

Här följer den officiella ryska versionen av de senaste striderna på östfronten.

De imperialister som invaderat vårt vackra Sovjetiska paradis måste krossas. 

Någon gång under natten körde ett tyskt pansarfordon på en mina. Våra spanins förband rapporterar att stora SS styrkor avancerar mot vraket och NKVD misstänker att fordonet innehåller något av stor betydelse. Förmodligen rör det sig om Hitlers nerbajsade underkläder, då våra spioner rapporterar att han gör på sig av rädsla vid blotta tanken på Sovjetunionens tappra soldater.
Hur som helst är det av yttersta vikt att förhindra de fascistiska förtryckarna från att lägga sina klor på pansarfordonets innehåll. 
En förstärkt pluton av moderlandets modigaste män förstärka av vårt lyckosamma pansar fick i uppdrag att sätta stopp för fascisternas planer.

Redan tidigt i slaget stod det klart att Hitlers knähundar inte hade modet att möte de Sovjetiska bajonetterna. Medan vårt infanteri och pansar snabbt och effektivt rykte fram mot målet vågade fascisterna inte ens in på slagfältet utan låg och tryckte i sina hålor där de trodde sig vara säkra från vår rättmätiga vrede. 
Inom kort hade vårt infanteri tagit kontroll över det övergivna pansarfordonet och tömde det på innehåll trots tung tysk beskjutning från de få SS-män som vågat komma in närheten. 


En tung tysk tigerstridsvagn närmade sig infanteriet norrifrån. Vårt eget pansar ryckte snabbt fram för att eliminera hotet.
Efter en lång och utdragen duell lyckades de fascistiska odjuret få in en lyckoträff och  den Sovjetiska maskinen fattade eld medan besättningen in i det sista kämpade mot fienden och på så sätt lyckades skydda vårt infanteri medan de drog sig tillbaka mot våra egna linjer med sitt byte.

När de fascistiska imperialisterna insåg att allt var förlorat så flydde de för sina liv. Deras fruktan för vår rättmätiga hämnd var så stor. Kvar på slagfältet var bara våra ärorika döda hjältar och de horder av döda fascister som fått betala med sina liv för att de angripit vårt moderland.


za Stalina! za rodinu!

2 kommentarer: